Fysisk aktive medarbeidere gir økt overskudd

Forskning viser at fysisk aktivitet gir økt kreativitet, sterkere hjerne, mer overskudd, høyere effektivitet og bedre evne til å takle stress.

 Det gir mer energi, høyere ytelse og begeistring i jobb og familiehverdagen.

Kort sagt - Investering i økt fysisk aktivitet slår  positivt ut på bunnlinjen.

Bare 1/3 av nordmenn oppfyller helsedirektoratets anbefaling for fysisk aktivitet. Hvis du virkelig mener at de ansatte utgjør bedriftens viktigste verdi, er det en god investering å fremme de ansattes aktivitetsnivå.

Aktiv Begeistring har verktøyene, coacher, utvikler, planlegger og gjennomfører fra A til Å


Un-fun fact:
Norge er på nest sisteplass i Europa når det gjelder fysisk aktivitet i befolkningen
(Kun Belgia ligger bak oss).

kun 30% av den voksne befolkningen helsedirektoratets minimums-anbefaling for fysisk aktivitet. De resterende 70% har en økt risiko for de vanligste livsstilssykdommer med tilhørende nedsatt livskvalitet. Det tar livet av mange flere enn noen pandemi noen gang har gjort og er en av våre største utfordringer...


Aktivitet er snarveien til begeistring!