Fysisk aktivitet er snarveien til begeistring

Fysisk aktivitet gir økt kreativitet, sterkere hjerne, mer overskudd, høyere effektivitet og bedre evne til å takle stress

For en bedrift er det en god investering å fremme de ansattes aktivitetsnivå. Ekstrabonusen er at ansatte får mer energi i privatlivet med familie og venner

Aktiv Begeistring inspirerer, utvikler, planlegger og gjennomfører aktiviteter for bedrifter fra A til Å

I tillegg arrangerer vi konkurranser som vi i Aktiv Begeistring gjerne skulle deltatt på selv...


Aktivitet er snarveien til begeistring!