Fysisk aktive medarbeidere gir økt overskudd

Forskning viser at fysisk aktivitet gir økt kreativitet, sterkere hjerne, mer overskudd, høyere effektivitet og bedre evne til å takle stress.

 Det gir mer energi, høyere ytelse og begeistring i jobb og familiehverdagen.

Kort sagt - Investering i økt fysisk aktivitet slår  positivt ut på bunnlinjen.

Bare 1/3 av nordmenn oppfyller helsedirektoratets anbefaling for fysisk aktivitet, og for bedriften er det en god investering å fremme de ansattes aktivitetsnivå.

Aktiv Begeistring har verktøyene, coacher, utvikler, planlegger og gjennomfører fra A til Å


Aktivitet er snarveien til begeistring!