Bedrifter med aktive ansatte oppnår bedre resultat

Daglig fysisk aktivitet er viktig for å yte på sitt beste på jobb og privat. 

Forskning viser at fysisk aktivitet: 

  • øker energinivået
  • forbedrer hjernekapasiteten
  • gjør deg mer kreativ og tåler stress bedre 
  • forebygger fysisk og mental sykdom

Når vi er aktive føler vi oss bedre, presterer bedre og opplever mer begeistring i hverdagen 

Aktiv Begeistrings bidrar til mer helsefremmende arbeidsplasser ved å sette aktivitet på dagsorden. Vi benytter Avantas Aktiv digitale løsning som bidrar til lagbygging og bedre arbeidsmiljø samt at vi kan dokumentere effekten av tiltaket

Resultatet er:

  • et arbeidsmiljø og energidriv som skaper større lønnsomhet for bedriften
  • bedre livskvalitet for den ansatte

Inviter oss gjerne til et uforpliktende møte slik at vi kan vise deg modellen vi jobber etter!

tlf: 950 57 800
e-post: post@aktivbegeistring.no

Visste du forresten at:
Norge er på nest sisteplass i Europa når det gjelder fysisk aktivitet i befolkningen
(etter Belgia). 

kun 30% av den voksne befolkningen helsedirektoratets minimums-anbefaling for fysisk aktivitet. De resterende 70% har en økt risiko for de vanligste livsstilssykdommer med tilhørende nedsatt livskvalitet. Det tar livet av mange flere enn noen pandemi noen gang har gjort og er en av våre største utfordringer...

 Aktivitet er snarveien til begeistring