Når vi er fysisk aktive presterer vi bedre 

Aktiv Begeistrings bidrar til mer helsefremmende arbeidsplasser ved å sette aktivitet på dagsorden. Som en del av Avantas Aktiv-teamet benytter vi en velprøvd modell og digital plattform og implementerer aktiviteter som bidrar til lagbygging og bedre arbeidsmiljø. Plattformen gjør dessuten at vi kan dokumentere effekten av tiltaket.

Forskning viser at fysisk aktivitet: 

  • øker energinivået
  • forbedrer hjernekapasiteten
  • gjør deg mer kreativ og at du tåler stress bedre 
  • forebygger fysisk og mental sykdom

Kort sagt føler vi oss bedre, presterer bedre og opplever mer begeistring i hverdagen 

Resultatet er:

  • et arbeidsmiljø og energidriv som skaper større lønnsomhet for bedriften
  • bedre livskvalitet for den ansatte

Inviter oss gjerne til et uforpliktende møte slik at vi kan vise deg modellen vi jobber etter!

tlf: 950 57 800
e-post: post@aktivbegeistring.no

 Aktivitet er snarveien til begeistring