Perler i Marka for bedrifter

Perler i Marka er en aktivitetsdag for bedrifter som vil gjøre noe gøy sammen. Perfekt for å sprøyte god energi inn i organisasjonen og samtidig sette fokus på og inspirere til fysisk aktivitet blant de ansatte. Dersom noen av de ansatte ikke kan delta, tar vi dem inn i staben for gjennopmføringen - alle skal med!

Vi legger opp til en lagkonkurranse der de får en tidsramme de jobber sammen. For eksempel 1 eller 3 timer

Vi plasserer poster på de flotteste stedene i nærområdet - eller perler, som vi kaller dem. På lag med 2-4 kolleger er utfordringen å besøke flest mulig perler innenfor tidsgrensen. Hvis ønskelig kan vi dessuten legge inn noen probleløsnings-oppgaver som gir ekstra poeng.

After Pearls gir rom for deling av opplevelser og bli bedre kjent.

Vi garanterer lave skuldre, store smil og topp stemning! 

Mer informasjon: